Välkommen till PNCA och vår webbplats, pncablends.com.

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (“du”) gör en beställning via eller använder pncablends.com och tillhörande sidor (“Webbplatsen”). Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och PNCA Nutrition AB, reg. nr 559261-1916, Stockholm, Sverige och genom att göra en beställning via eller genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor.

Vi ber dig att noggrant läsa igenom villkoren innan du använder webbplatsen vidare. Alla köp som görs via webbplatsen är endast avsedda för icke-kommersiellt bruk och genom att göra en beställning via webbplatsen bekräftar du att du är slutkonsument. Vid misstankar om att du köper för kommersiellt bruk, förbehåller sig PNCA rätten att begära bevis på att du är slutkonsument och att neka eller avbryta din beställning tills sådant bevis har tillhandahållits av dig.

Behandling av personuppgifter

När du handlar på Webbplatsen kommer vi att lagra en del av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp på ett säkert. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. PNCA lagrar eller hanterar ingen bank- eller kreditkortsinformation.

Vi kan även använda cookies, t.ex. för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Du kan läsa mer om hur vi använder personlig information och cookies i vår integritetspolicy.

Priser, avgifter och betalning

Efter att ha lagt en beställning skickar vi en bekräftelse på ditt köp till din e-postadress. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell kontakt med vår kundsupport i samband med ditt köp. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning t.ex. om du har lämnat falska personuppgifter och/eller har några uppgifter om utebliven betalning av skuld.

Beroende på land accepterar vi större betal- och kreditkort och andra lokala betalningsalternativ. Om ditt val av betalningsmetod inte fungerar vid tidpunkten för ditt köp, förbehåller sig PNCA rätten att ändra betalningsmetod. Alla priser som anges på webbplatsen är inklusive moms i enlighet med tillämplig lagstiftning. Beställningar som skickas till länder utanför EU kan bli föremål för ytterligare lokal moms, importtullar och/eller skatter som debiteras när ditt paket når din leveransadress eller behandlas av landets tull. Du kommer att ansvara för betalningen av sådana importtullar och skatter. Momsen kommer att baseras på ditt totala ordervärde, oavsett om din beställning är föremål för en kampanj eller inte.

Det bör noteras att PNCA inte har någon kontroll över dessa avgifter och eftersom dessa avgifter är olika i olika länder kan PNCA inte förutse beloppet. Kontakta ditt lokala tull- och/eller skattekontor för mer information.

Kampanjer och erbjudanden

PNCA kan erbjuda dig att delta i kampanjer där andra villkor är tillämpliga. Sådana villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika produkter som anges av PNCA i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en kampanj, när en kampanj avbryts eller löper ut kommer dessa villkor att gälla.

En kampanj som endast innehåller specifika artiklar på webbplatsen kommer att pågå under en begränsad tid och så länge lagret räcker. Efter att ett köp på webbplatsen har gjorts kommer PNCA inte att göra några justeringar av det belopp som du betalat, såvida du inte har fått fel pris på grund av tekniska problem/fel på webbplatsen. När det gäller kampanjer som “köp en få en gratis” måste du alltid göra en fullständig retur för återbetalning, vilket innebär att returnera alla produkter som mottagits under kampanjen. Om du har deltagit i en kampanj där du fått rabatt på grund av att ditt köp överskred ett visst belopp, kommer din återbetalning att justeras enligt villkoren för en sådan kampanj och det som rådde under ditt köp.

Leverans och avbokning

Vi skickar våra produkter över hela världen och det beräknade leveransdatumet beror på mottagarlandet och det fraktalternativ du väljer. I händelse av att leveransen försenas, vilket gör att du inte längre vill genomföra köpet, är det ditt ansvar att göra en avbeställning. Du ska då kontakta PNCAs kundsupport och en avbokning är inte giltig förrän du har fått en bekräftelse från PNCA.

I det fall att varan redan har behandlats är du skyldig att ta emot beställningen. Detta begränsar inte din rätt att avbryta beställningen. Om en produkt inte längre erbjuds har PNCA rätt att häva köpet och utfärda en återbetalning. Vi kommer att meddela dig om en återbetalning eller om en liknande produkt är tillgänglig. PNCA:s ansvar för fel i samband med leverans är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

I händelse av att en beställning levereras till ett utlämningsställe och du misslyckas med att hämta ut paketet i tid förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att täcka eventuella extra kostnader. Om din produkt har skadats under transporten måste du rapportera det så snabbt som möjligt till PNCAs kundsupport.

Ångerrätt och bytesrätt

Du har rätt att ångra ditt köp för full återbetalning inom 14 dagar från att du mottagit din beställning genom att returnera din produkt. Du har rätt att byta dina produkter mot en produkt av samma eller mindre värde inom 30 dagar från att du mottagit din beställning.

Din rätt att återkalla din beställning eller att byta en produkt förutsätter att produkten och förpackningen är i samma skick som när du tog emot den och i sina originalförpackningar med etiketter och skyddsklistermärken intakta. Detta begränsar inte din rätt att noggrant öppna och undersöka produkten. Men om produkten inte är i sådant skick som kan förväntas vid returen har PNCA rätt att dra av ett belopp från återbetalningen motsvarande produktens värdeminskning. För att bytet eller uttaget ska behandlas av PNCA, besök vår frakt- och retursida och följ instruktionerna.

Vi kommer att betala din återbetalning så snabbt som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det datum vi har mottagit produkten och registrerat returen eller du har bevisat att produkten har skickats tillbaka. Återbetalningen kommer att göras till källan för det ursprungliga köpet, om inte annat överenskommits eller anses nödvändigt. Observera att produkter köpta direkt från vår webbplats inte kan bytas i en lokal butik. Observera att du kommer att stå för att betala frakten för returpaketet. Din ånger- eller bytesrätt gäller inte i förhållande till sådana produkter som har producerats enligt dina speciella krav eller som är tydligt anpassade efter dina personliga önskemål, t.ex. produkter med en anpassad variant eller tryck, till exempel personliga monogram.

Förbehåll

PNCA har inget ansvar i förhållande till fel i bilder, produktbeskrivning eller tekniska specifikationer, felaktiga priser och prisjusteringar (såsom förändringar i priser från leverantörer eller valutafluktuationer), eller felaktig information om huruvida en vara finns i lager som anges på webbplatsen .

PNCA har rätt att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera information när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt kommer vi att meddela dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen.

Alla bilder på webbplatsen ska endast ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras att de återger varorna du tar emot, eller produktens exakta utseende, egenskaper eller ursprung. Webbplatsen och allt innehåll på den ägs av PNCA eller dess licensgivare. Informationen och allt innehåll skyddas av immateriella rättigheter och marknadsföringslagar. Detta innebär att varumärken, handelsnamn, produktnamn, bilder, grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och allt annat innehåll (exklusive användargenererat innehåll) inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från PNCA.

PNCA är inte ansvarigt för skador på andra föremål som orsakats av din användning av de köpta produkterna eller någon förlust som du lidit orsakad av dessa, förutsatt att din användning har gjorts i enlighet med tillämpliga användarriktlinjer och med vederbörlig försiktighet. Du ansvarar för att en produkt inte är defekt före användning. Vårt ansvar gentemot dig för eventuell förlust eller skada som uppstår i samband med din beställning på webbplatsen är begränsad till det totala beloppet för din beställning. PNCA har inget ansvar för indirekta förluster.

Användargenererat innehåll

Vår webbplats kan innehålla användargenererat innehåll. PNCA hävdar inga rättigheter till eller till sådant material eller innehåll och tar inget juridiskt ansvar för sådant material eller innehåll. Om du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i någon annan rättighet, eller av någon annan anledning känner dig kränkt av innehållet som publiceras på webbplatsen, vänligen kontakta vår kundsupport.

Äganderätt

Alla produkter som säljs via webbplatsen förblir PNCA:s egendom tills full betalning har mottagits. Alla försök till bedrägeri kommer att rapporteras till myndigheterna. PNCA förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Force majeure

PNCA ska inte hållas ansvarigt för några skador, förluster eller påföljder orsakade av underlåtenhet att utföra i enlighet med dessa villkor på grund av omständigheter utanför dess kontroll inklusive men inte begränsat till vid krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärder, strejk, lockout, blockad, naturkatastrofer eller liknande händelse, tekniska problem, fel på el/telekommunikation/datakommunikation eller annan kommunikation, samt defekter eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges häri. Om sådana omständigheter inträffar kommer vi att försöka informera dig.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa villkor och din användning av webbplatsen tolkas under och styrs av Sveriges väsentliga lagar. Eventuell tvist som uppstår från eller i samband med dessa Villkor och din användning av Webbplatsen ska slutligt avgöras av svensk domstol. Trots ovanstående har PNCA rätt att, efter eget gottfinnande, välja att vidta rättsliga åtgärder mot en konsument där konsumenten har sin permanenta vistelseort.

Om en tvist uppstår mellan dig som kund och PNCA och vi inte kan lösa tvisten kan du lämna in ett klagomål till EU:s fungerande tvistlösning online, ODR. Mer information kan hittas via följande länk http://ec.europa.eu/odr. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig eller omöjlig att verkställa (delvis eller i sin helhet), ska bestämmelsen i fråga vara verkställbar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. De återstående villkoren, bestämmelserna, överenskommelserna och begränsningarna som anges häri ska förbli i full kraft och ska inte på något sätt påverkas.

Ändringar av villkoren PNCA förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att de finns på webbplatsen och kan du granska.

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.